محصولات سایت

کتاب چاپی نشر سرود Book Soroud

به فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی نشر سرود تاریخچه خوش آمدید

کتاب ساز تنها اثر فرشید فرهمند حسن زاده - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ساز تنها اثر فرشید فرهمند حسن زاده - جلد اول

مدلکتاب ساز تنها اثر فرشید فرهمند حسن زاده - جلد اول
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
مناسب برایتمامی گروه های سنی
تماس بگیرید
کتاب پائیز طلایی 3 قطعاتی برای پیانو اثر فریبرز لاچینی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب پائیز طلایی 3 قطعاتی برای پیانو اثر فریبرز لاچینی

Golden Autumn 3

مدلکتاب پائیز طلایی 3 قطعاتی برای پیانو اثر فریبرز لاچینی
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
تماس بگیرید
کتاب مکتب ویولن سوزوکی اثر شینیچی سوزوکی - کتاب دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مکتب ویولن سوزوکی اثر شینیچی سوزوکی - کتاب دوم

Suzuki Violin School - Book 2 - Vol. 345

مدلکتاب مکتب ویولن سوزوکی اثر شینیچی سوزوکی - کتاب دوم
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب خود آموز طلایی سازدهنی اثر منصور پاک نژاد
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب خود آموز طلایی سازدهنی اثر منصور پاک نژاد

مدلکتاب خود آموز طلایی سازدهنی اثر منصور پاک نژاد
قطعرحلی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار - کتاب دوم - اثر موسی معروفی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار - کتاب دوم - اثر موسی معروفی

مدلکتاب دستور مقدماتی تار و سه تار - کتاب دوم - اثر موسی معروفی
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب ویولن اثر ماتیو کریک بوم - کتاب سوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ویولن اثر ماتیو کریک بوم - کتاب سوم

Le Violon 3 Book

مدلکتاب ویولن اثر ماتیو کریک بوم - کتاب سوم
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب ویولن اثر ماتیو کریک بوم - کتاب اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ویولن اثر ماتیو کریک بوم - کتاب اول

Le Violon 1 Book

مدلکتاب ویولن اثر ماتیو کریک بوم - کتاب اول
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب شوچیک اثر اوتاکار شوچیک
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب شوچیک اثر اوتاکار شوچیک

Changes Of Position And Scale Exercise Preparatory Thereto - Op. 8

مدلکتاب شوچیک اثر اوتاکار شوچیک
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب مکتب ویولن سوزوکی اثر شینیچی سوزوکی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مکتب ویولن سوزوکی اثر شینیچی سوزوکی

Suzuki Violin School - Book 1 - Vol. 1 2

مدلکتاب مکتب ویولن سوزوکی اثر شینیچی سوزوکی
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب دوره سوم ویولن، ردیف استاد ابوالحسن صبا اثر ابوالحسن صبا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دوره سوم ویولن، ردیف استاد ابوالحسن صبا اثر ابوالحسن صبا

مدلکتاب دوره سوم ویولن، ردیف استاد ابوالحسن صبا اثر ابوالحسن صبا
مناسب برایبزرگسالان
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب دوره اول ویولن ردیف استاد ابوالحسن صبا اثر ابوالحسن صبا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب دوره اول ویولن ردیف استاد ابوالحسن صبا اثر ابوالحسن صبا

1st Course Of Violin

مدلکتاب دوره اول ویولن ردیف استاد ابوالحسن صبا اثر ابوالحسن صبا
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
مناسب برایتمامی گروه های سنی
موجود نیست
کتاب کنتر پوان به زبان ساده اثر اچ. سی. ال. استاکز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب کنتر پوان به زبان ساده اثر اچ. سی. ال. استاکز

مدلکتاب کنتر پوان به زبان ساده اثر اچ. سی. ال. استاکز
مناسب برایبزرگسالان
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب قطعه های زیبا، ساده و آشنای دنیای موسیقی برای پیانو اثر ناصر شکرایی - جلد دوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب قطعه های زیبا، ساده و آشنای دنیای موسیقی برای پیانو اثر ناصر شکرایی - جلد دوم

Simplified Pieces From World Famous Beautiful Music For Piano

مدلکتاب قطعه های زیبا، ساده و آشنای دنیای موسیقی برای پیانو اثر ناصر شکرایی - جلد دوم
قطعرحلی
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب مبانی تعلیم گوش و نت خوانی اثر محمدرضا گرگین زاده - جلد اول
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مبانی تعلیم گوش و نت خوانی اثر محمدرضا گرگین زاده - جلد اول

Basic Of Ear Training And Sight Singing - Solfege

مدلکتاب مبانی تعلیم گوش و نت خوانی اثر محمدرضا گرگین زاده - جلد اول
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
موجود نیست
کتاب 15 قطعه برای تار و سه تار اثر هوشنگ ظریف
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب 15 قطعه برای تار و سه تار اثر هوشنگ ظریف

Farhange Sharif Book

مدلکتاب 15 قطعه برای تار و سه تار اثر هوشنگ ظریف
مناسب برایبزرگسالان
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب خودآموز سنتور اثر حسین صبا
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب خودآموز سنتور اثر حسین صبا

Santoor Instruction For National College Of Music

مدلکتاب خودآموز سنتور اثر حسین صبا
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
موجود نیست
کتاب مکتب ویولن سوزوکی اثر شینیچی سوزوکی - کتاب دوم (شامل جلدهای 3، 4 و 5)
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب مکتب ویولن سوزوکی اثر شینیچی سوزوکی - کتاب دوم (شامل جلدهای 3، 4 و 5)

Suzuki Violin School - Book 2 - Vol. 3 4 5

مدلکتاب مکتب ویولن سوزوکی اثر شینیچی سوزوکی - کتاب دوم (شامل جلدهای 3، 4 و 5)
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب ویولن اثر روح الله خالقی - کتاب سوم و چهارم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب ویولن اثر روح الله خالقی - کتاب سوم و چهارم

مدلکتاب ویولن اثر روح الله خالقی - کتاب سوم و چهارم
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب 5 + 80 نوای ماندگار برای پیانو اثر محمد امیدوار تهرانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب 5 + 80 نوای ماندگار برای پیانو اثر محمد امیدوار تهرانی

مدلکتاب 5 + 80 نوای ماندگار برای پیانو اثر محمد امیدوار تهرانی
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
کتاب راز و نیاز، سی قطعه برای تار اثر فرامرز پایور
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب راز و نیاز، سی قطعه برای تار اثر فرامرز پایور

مدلکتاب راز و نیاز، سی قطعه برای تار اثر فرامرز پایور
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب هزار و یک پرسش درباره سنتور اثر داریوش سالاری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب هزار و یک پرسش درباره سنتور اثر داریوش سالاری

Thousand And One Questions About Santour

مدلکتاب هزار و یک پرسش درباره سنتور اثر داریوش سالاری
قطعرحلی
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
موجود نیست
کتاب بهداشت حنجره و آواز اثر ممر اندواری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب بهداشت حنجره و آواز اثر ممر اندواری

مدلکتاب بهداشت حنجره و آواز اثر ممر اندواری
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
قطعرقعی
موجود نیست
کتاب خودآموز سازدهنی اثر منصور پاک نژاد - جلد سوم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب خودآموز سازدهنی اثر منصور پاک نژاد - جلد سوم

How To Play Harmonica

مدلکتاب خودآموز سازدهنی اثر منصور پاک نژاد - جلد سوم
قطعرحلی
نوع جلدشومیز
مناسب برایتمامی گروه های سنی
موجود نیست
کتاب خودآموز گیتار کلاسیک اثر داریوش افراسیابی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کتاب خودآموز گیتار کلاسیک اثر داریوش افراسیابی

مدلکتاب خودآموز گیتار کلاسیک اثر داریوش افراسیابی
مناسب برایتمامی گروه های سنی
نوع جلدشومیز
قطعرحلی
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن