محصولات سایت

آمپلی‌فایر ووکس Guitaramps Vox

به فروشگاه اینترنتی آمپلی‌فایر ووکس تاریخچه خوش آمدید

هد آمپلی فایر گیتار ووکس مدل MV50-AC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هد آمپلی فایر گیتار ووکس مدل MV50-AC

Vox MV50-AC Guitar Amplifier Head

مدلهد آمپلی فایر گیتار ووکس مدل MV50-AC
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعهد
سیستمدیجیتال
تماس بگیرید
آمپلی فایر گیتار ووکس مدل VX I
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار ووکس مدل VX I

Vox VX I Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار ووکس مدل VX I
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعترکیبی
سیستملامپ خلاء
تماس بگیرید
آمپلی‌فایر گیتار ووکس مدل AC15VR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر گیتار ووکس مدل AC15VR

Vox AC15VR Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر گیتار ووکس مدل AC15VR
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعترکیبی
سیستملامپ خلاء
تماس بگیرید
افکت ووکس مدل Time Machine
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

افکت ووکس مدل Time Machine

VOX Time Machine Delay Pedal

مدلافکت ووکس مدل Time Machine
مناسب برایگیتار الکتریک
خروجیخروجی صدا - 6.5 میلی‌متری
سیستمدیجیتال
ورودیجک 6.5 میلی‌متری
تماس بگیرید
آمپلی فایر ووکس مدل AC15CC1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر ووکس مدل AC15CC1

Vox AC15CC1 Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر ووکس مدل AC15CC1
ورودی1/4 اینچ
سیستملامپ خلاء
نوعترکیبی
مناسب برایگیتار الکتریک
موجود نیست
کابینت آمپلی فایر ووکس مدل V112TV
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابینت آمپلی فایر ووکس مدل V112TV

Vox V112TV Guitar Amplifier Cabinet

مدلکابینت آمپلی فایر ووکس مدل V112TV
مناسب برایگیتار الکتریک
ورودی1/4 اینچ
نوعکابینت
موجود نیست
کابینت آمپلی فایر ووکس مدل V110NT
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابینت آمپلی فایر ووکس مدل V110NT

Vox V110NT Guitar Amplifier Cabinet

مدلکابینت آمپلی فایر ووکس مدل V110NT
نوعکابینت
مناسب برایگیتار الکتریک
ورودی1/4 اینچ
موجود نیست
آمپلی فایر گیتار ووکس مدل VT40X
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار ووکس مدل VT40X

Vox VT40X Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار ووکس مدل VT40X
سیستمدیجیتال
خروجیهدفون
ورودی1/4 اینچ AUX جک FootSwitch
نوعترکیبی
مناسب برایگیتار الکتریک
موجود نیست
آمپلی فایر گیتار ووکس مدل VT20X
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار ووکس مدل VT20X

Vox VT20X Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار ووکس مدل VT20X
سیستمدیجیتال
ورودی1/4 اینچ AUX جک FootSwitch
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعترکیبی
خروجیهدفون
موجود نیست
آمپلی فایر گیتار ووکس مدل Mini5 Rhythm
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار ووکس مدل Mini5 Rhythm

Vox Mini5 Rhythm Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار ووکس مدل Mini5 Rhythm
مناسب برایگیتار الکتریک
خروجیهدفون
ورودی1/4 اینچ میکروفن AUX
نوعترکیبی
سیستمدیجیتال
موجود نیست
آمپلی‌فایر گیتار ووکس مدل VX I-SPL
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی‌فایر گیتار ووکس مدل VX I-SPL

Vox VXI-SPL Guitar Amplifier

مدلآمپلی‌فایر گیتار ووکس مدل VX I-SPL
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعترکیبی
سیستملامپ خلاء
موجود نیست
اسپیکر آمپلی فایر هدفون گیتار الکتریک ووکس مدل AP2-CAB
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسپیکر آمپلی فایر هدفون گیتار الکتریک ووکس مدل AP2-CAB

Vox AP2-CAB Headphone Guitar Amplifier Speaker

مدلاسپیکر آمپلی فایر هدفون گیتار الکتریک ووکس مدل AP2-CAB
مناسب برایگیتار الکتریک
ورودی1/4 اینچ
خروجیهدفون
سیستمدیجیتال
نوعهدفون آمپ
موجود نیست
آمپلی فایر هدفون گیتار الکتریک ووکس مدل AP-IO
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر هدفون گیتار الکتریک ووکس مدل AP-IO

Vox AP-IO Headphone Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر هدفون گیتار الکتریک ووکس مدل AP-IO
سیستمدیجیتال
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعهدفون آمپ
موجود نیست
آمپلی فایر گیتار ووکس مدل MV50-AC-Set
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار ووکس مدل MV50-AC-Set

Vox MV50-AC-Set Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار ووکس مدل MV50-AC-Set
سیستملامپ خلاء
نوعهد و کابینت
مناسب برایگیتار الکتریک
موجود نیست
آمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC4C1-TV-BC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC4C1-TV-BC

Vox AC4C1-TV-BC Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC4C1-TV-BC
نوعترکیبی
سیستملامپ خلاء
مناسب برایگیتار الکتریک
موجود نیست
آمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC30C2-BRG2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC30C2-BRG2

Vox AC30C2-BRG2 Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC30C2-BRG2
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعترکیبی
سیستملامپ خلاء
موجود نیست
آمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC30C2-TV-BC
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC30C2-TV-BC

Vox AC30C2-TV-BC Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC30C2-TV-BC
مناسب برایگیتار الکتریک
سیستملامپ خلاء
نوعترکیبی
موجود نیست
هد آمپلی فایر گیتار ووکس مدل NT50H-G2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هد آمپلی فایر گیتار ووکس مدل NT50H-G2

Vox NT50H-G2 Guitar Amplifier Head

مدلهد آمپلی فایر گیتار ووکس مدل NT50H-G2
نوعهد
سیستملامپ خلاء
مناسب برایگیتار الکتریک
موجود نیست
آمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC4C1-12
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC4C1-12

Vox AC4C1-12 Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC4C1-12
مناسب برایگیتار الکتریک
سیستملامپ خلاء
نوعترکیبی
موجود نیست
کابینت آمپلی فایر گیتار ووکس مدل V412BN
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابینت آمپلی فایر گیتار ووکس مدل V412BN

Vox V412BN Guitar Amplifier Cabinet

مدلکابینت آمپلی فایر گیتار ووکس مدل V412BN
مناسب برایگیتار الکتریک
سیستملامپ خلاء
نوعکابینت
موجود نیست
کابینت آمپلی فایر گیتار ووکس مدل V212BN
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کابینت آمپلی فایر گیتار ووکس مدل V212BN

Vox V212BN Guitar Amplifier Cabinet

مدلکابینت آمپلی فایر گیتار ووکس مدل V212BN
سیستملامپ خلاء
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعکابینت
موجود نیست
آمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC30CC2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC30CC2

Vox AC30CC2 Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC30CC2
مناسب برایگیتار الکتریک
نوعترکیبی
سیستملامپ خلاء
موجود نیست
آمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC30H2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

آمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC30H2

Vox AC30H2 Guitar Amplifier

مدلآمپلی فایر گیتار ووکس مدل AC30H2
مناسب برایگیتار الکتریک
سیستملامپ خلاء
نوعترکیبی
موجود نیست
هد آمپلی فایر گیتار ووکس مدل NT50H
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هد آمپلی فایر گیتار ووکس مدل NT50H

Vox NT50H Guitar Amplifier Head

مدلهد آمپلی فایر گیتار ووکس مدل NT50H
مناسب برایگیتار الکتریک
سیستملامپ خلاء
نوعهد
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
تاریخچه Tarikhche
فروشگاه اینترنتی تاریخچه به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر می باشد که با عرضه کتاب های چاپی و صوتی ایران و جهان ،لوازم تحریر،محصولات آموزشی ،آلات موسیقی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از کتاب های داخلی و خارجی و دیگر محصولاتی فرهنگی هنری ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی تاریخچه با هدف ارائه محصولاتی از قبیل کتاب مجله , لوازم تحریر مانند (دفتر و کاغذ- کیف و کوله - جامدادیسالنامه - تخته وایت‌برد - ابزار نقاشی و رنگ آمیزی) ، صنایع هنری و دستی مانند( فیروزه کوبی - میناکاری - سوزن دوزی - بافتنیترمه ) ، آلات موسیقی مانند(گیتار - پیانو دیجیتال - ویولن - فلوت) ،‌ فیلم و سریال و همچنین محتوای آموزشی از شرکت های معتبر دنیا مانند نشر چشمه، نشر نگاه ، فابر کاستل، پاپکو و تصویر دنیای هنر با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن